Uwaga - roboty drogowe na moście

roboty
Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że z dniem 12.06.2012 r. Generalny wykonawca firma Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Gdańsku rozpocznie praca związane z „Remontem mostu przez Rzekę Elbląg zlokalizowanym w km 1 + 076 drogi wojewódzkiej nr 500 (Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu)”.

Roboty budowlane jw. będą prowadzone przy zachowaniu ruchu kołowego i pieszego. Na remontowanym moście wprowadzony będzie tymczasowy ruch wahadłowy. Ruch wahadłowy na moście zostanie wprowadzony po 05.07.2012 r. Dla zmniejszenia utrudnień w ruchu prace będą prowadzone w koordynacji  z robotami drogowymi na drodze wojewódzkiej 503 i 504.

Do 05.07.2012 r. wykonawca remontu mostu będzie prowadzić prace związane z: renowacją powłok antykorozyjnych poręczy stalowych i betonowych, remontem bariery energochłonnej oraz uzupełnieniem nasypu. Po 5.07.2012 r. i wprowadzeniu ruchu wahadłowego prowadzone będą m.in. następujące prace: wymiana nawierzchni asfaltowej na dojazdach do mostu, wymiana nawierzchni na obiekcie - moście, remont dylatacji bitumicznych w obrębie jezdni na moście.

Planowa data zakończenia robót 31.08.2012 r.