Znikną zabruki na ulicy Nowowiejskiej

Departament Zarząd Dróg informuje, że Inwestor tj. Sjaelso Poland Beta zobowiązał się do poprawienia stanu dróg, które służyły jako dojazd na teren budowy oraz związane były z przebudową sieci infrastruktury technicznej. Jutro, tj. 24 maja br. w imieniu Inwestora - firma Elzambud przystąpi do prac związanych z poprawą przejezdności na odcinku ul. Nowowiejskiej poprzez utworzenie pasów ruchu z nawierzchni bitumicznej. W osi jezdni pozostawiony zostanie jedynie wąski pas zabruku dla rozdzielenia kierunków ruchu na tym odcinku.

Z wykonaniem powyższych prac związane jest wprowadzanie zmian w zakresie organizacji ruchu na czas robót. W pierwszej kolejności wykonywane będą roboty na jezdni południowej ul. Nowowiejskiej od skrzyżowania ulic: 12 Lutego - Królewiecka - Teatralna - Nowowiejska. Następnie zakres robót zostanie przeniesiony na jezdnie południową. Prace będą prowadzone przy zachowaniu ruchu kołowego z jednoczesnym zamknięciem poszczególnych pasów ruchu jezdni południowej i północnej, na których będą prowadzone roboty. Prace potrwają najpóźniej do 4 czerwca br.

ZOBACZ ZAKRES PRAC NA ULICY NOWOWIEJSKIEJ

Informujemy jednocześnie, że w pierwszej połowie czerwca 2012 roku zostaną wykonane również prace naprawcze nawierzchni przy ulicy Pilgrima, usunięte zostaną także wyboje na ulicy Bażyńskiego.