Sześć elbląskich szkół otrzyma nowy sprzęt informatyczny

umowa
„Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych” – to nazwa kolejnego projektu unijnego, którą realizować będzie Gmina Miasto Elbląg.

Umowę o dofinansowanie tego projektu podpisał w ubiegłym tygodniu w Olsztynie Grzegorz Nowaczyk Prezydenta Elbląga

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się adaptację oraz wyposażenie sal komputerowych w następujących placówkach oświatowych:

 

•    Zespół Szkół Mechanicznych
•    Centrum Kształcenia Praktycznego
•    Centrum Kształcenia Ustawicznego
•    Zespołu Szkół Ogólnokształcących
•    Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
•    IV Liceum Ogólnokształcące


Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości kształcenia kadry informatycznej na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Działania podejmowane podczas projektu:

•    doposażenie pracowni informatycznych w sześciu placówkach oświatowych w Elblągu,
•    dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów,
•    poszerzenie zakresu kształcenia,
•  dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Całkowity koszt projektu: 1.596.284,21 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.356.841,57 PLN

logo

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.