Rozbudowa ważnej Sieci

umowa
Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystanie technik informatycznych w gospodarce, sektorze publicznym i sferze społecznej to polityka jaką władze miasta Elbląga prowadzą od wielu lat. Wpisuje się w nią także projekt „Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych”.

W miniony piątek Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga podpisał w Olsztynie umowę na dofinansowanie tego projektu. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi wykorzystanie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) w jednostkach oświatowych. Pozwoli w łatwy, a także uniwersalny i bezpieczny sposób doprowadzić Internet do użytkowników, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Projekt zapewni także:
- powszechny, szybki i bezpieczny dostępu do Internetu,
- większą dostępność infrastruktury komunikacji elektronicznej (telewizja cyfrowa, telefonia internetowa, itp.),
- większą dostępność edukacji,
- przełamywanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”,
- łatwiejszy dostęp informacji dla uczniów,
- bezpieczeństwo sieci.

Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji projektu:  5.880.630,00 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.998.535,50 PLN