Są powody do zadowolenia

maria kosecka
O ostatnich ustaleniach Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych, przygotowaniach Elbląga do EURO 2012 i innych sprawach ważnych dla naszego bezpieczeństwa pisze Maria Kosecka radna Rady Miejskiej. Zachęcamy do lektury.

 

23 kwietnia obradowała Komisja  Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Elblągu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele służb mundurowych oraz urzędnicy magistratu. Spotkanie było satysfakcjonujące dla wszystkich.

EURO 2012

Głównym tematem posiedzenia były elbląskie przygotowania do EURO 2012. W naszym mieście podczas mistrzostw będzie funkcjonowała – na placu Kazimierza Jagiellończyka - Elbląska Strefa Kibica zaakceptowana przez władze UEFA. Przewiduje się, że przebywać tam będzie  ok. 4 tys. osób,
a o ich bezpieczeństwo zadbają policjanci, strażnicy miejscy, ratownicy medyczni. Posiadamy  informacje, że do Elbląga zjedzie wielu zagranicznych gości. Będą to głównie kibice z Niemiec, Chorwacji, Hiszpanii, Łotwy, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii. Policja, pilnując ładu, zastosuje zasadę: tolerancja - tłumienie - eliminacja. Funkcjonariusze zostali przeszkoleni na okoliczność charakterystycznych dla poszczególnych narodów obyczajów, niesforni będą zatrzymywani. 28 naszych policjantów zostało na czas mistrzostw oddelegowanych do Gdańska, ale gdyby zaszła potrzeba, elbląskich stróżów prawa wspomogą funkcjonariusze z powiatów ościennych. Na rzecz zagranicznych kibiców będą pracować również mobilne patrole wolontariuszy, które będą udzielać informacji. Starannie przygotowali się na przyjmowanie rosyjskich kibiców pogranicznicy i celnicy. Po obu stronach granicy będą funkcjonować „zielone korytarze”, co ma zagwarantować płynność ruchu autobusów z kibicami, a jednocześnie zapobiec ewentualnej kontrabandzie. W „zabezpieczających” mistrzostwa instytucjach od połowy maja nie będzie urlopów dla pracowników, dotyczy to również Straży Miejskiej, która będzie wspomagać policjantów, podobnie jak Żandarmeria. Z uwagi na rangę wydarzenia będzie to zapewne solidny sprawdzian naszych możliwości, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Sprawy inne...

Kwietniowe posiedzenie komisji było również okazją do oceny minionego sezonu zimowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa na ulicach oraz powzięcie informacji o stanie placów zabaw i piaskownic oraz obiektów sportowych. Miniona zima, choć przyszła dość późno, przysporzyła pracy drogowcom. 42 razy podejmowali działania mające na celu odśnieżanie i zwalczanie śliskości. Kosztowało to budżet miasta ponad 3 mln zł. Organizatorzy "Akcji Zima" uważają, że w przyszłości trzeba jeszcze bardziej dyscyplinować zarządców nieruchomości, bo nie wszystkie chodniki były należycie odśnieżone.

Zarząd Budynków Komunalnych sprawdza stan techniczny placów zabaw. Do 15 maja mają zostać naprawione wszystkie usterki, a w piaskownicach znajdzie się świeży piasek. Przy okazji dokonano oceny – mało dzieci, dużo psów – i postanowiono zlikwidować 40 z 91 piaskownic. Wkrótce na terenach rekreacyjnych zostaną zamontowane tablice informacyjne z numerami telefonów, pod które należy dzwonić w razie zagrożeń, działalności wandali albo nieszczęśliwego wypadku. To w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”. Także w ramach tego programu policja przygotowuje ulotki, które ułatwią elblążanom kontakt z policją w spawach bezpieczeństwa i ładu.

Jeszcze w maju Sanepid sprawdzi obiekty rekreacyjne pod kątem obecności bakterii cola oraz innych zanieczyszczeń, a odpowiedzialni za akcję „Czysty Elbląg” dokonają rekontroli miejsc, które w marcu funkcjonowały jako dzikie wysypiska śmieci.

Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 17 maja br. w siedzibie komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Głównymi tematami posiedzenia będzie:
- Stare Miasto - analiza stanu bezpieczeństwa.
- Analiza wpływu monitoringu miejskiego na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście.
- Przemoc w rodzinie – „Niebieska Karta” jako element wspomagający przeciwdziałaniu przemocy.
- Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg obywateli w Urzędzie Miejskim w 2011 r.
- Informacja o stanie orzecznictwa administracyjnego w jednostkach organizacyjnych elbląskiego samorządu w 2011 r.
- Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do miejskiej administracji samorządowej.

Maria Kosecka