Przeprowadzono ważne badania dotyczące rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości w Regionie Morza Bałtyckiego

Inkubatory przedsiębiorczości w różnych krajach Regionu Morza Bałtyckiego, w tym na Łotwie, napotykają podobne problemy. Poniżej przedstawiamy wnioski z badań przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu dla inkubatorów biznesu IBI-NET.
Do ważnych problemów należą: brak bezpieczeństwa finansowego  w dłuższej perspektywie czasowej, brak ujednoliconych kryteriów pomiaru wyników firm przebywających w inkubatorach, brak ujednoliconych kryteriów wyboru innowacyjnych pomysłów i ograniczony wybór oferowanych usług.

W badaniach przeprowadzonych przez Fundację Teknikdalen ze Szwecji uczestniczyło 15 inkubatorów przedsiębiorczości z 6 krajów – Łotwy, Szwecji, Norwegii, Polski, Niemiec i Białorusi. Mimo, że we wszystkich tych krajach historia powstania oraz rozwój są inne i trudno je porównać, wszyscy uczestnicy badań borykają się z podobnymi problemami w bieżącym funkcjonowaniu inkubatorów przedsiębiorczości.

Kierownik projektu IBI-NET, Inga Brieze: To badanie jest bardzo ważne dla Łotwy, ponieważ pozwala zapoznać się z doświadczeniami innych krajów nadbałtyckich w rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i wyciągnąć wnioski, co można zrobić, aby poprawić sytuację na poziomie kraju jak i na poziomie danego inkubatora przedsiębiorczości tak, aby inkubowanym przedsiębiorstwom oferować większe możliwości i lepszej jakości usługi.

Jednym z głównych wyzwań dla inkubatorów biznesu w tych krajach jest zapewnienie stabilnych źródeł finansowania w perspektywie długoterminowej. W większości tych krajów, stabilność finansowa jest zapewniona tylko przez określony okres, co nie pozwala na rozwijanie szerokiej oferty usług. Tylko kilka inkubatorów przedsiębiorczości ma zapewnione stabilne długoterminowe finansowanie ze środków publicznych.

Założycielami inkubatorów w krajach objętych badaniem są zarówno władze centralne jak i lokalne, a także sektor prywatny. Ogólnie rzecz biorąc, inkubatory przedsiębiorczości oferują firmom rozpoczynającym działalność podstawowe usługi, obejmujące takie formy wsparcia, jak zapewnienie powierzchni biurowej czy dostęp do usług księgowych lub prawnych. Inkubatory zatrudniają zazwyczaj niewielu pracowników, a w razie potrzeby posiłkują się zewnętrznymi specjalistami i usługami. Tylko niewielka część inkubatorów przedsiębiorczości specjalizuje się w jednej konkretnej dziedzinie. Natomiast, jeśli tak się dzieje, to zazwyczaj dziedzina ta związana jest np. ze specjalizacją pobliskiej uczelni lub wynika ze specjalizacji regionu.

Rzadko kiedy inkubatory oferują usługi, które skierowane są na rozszerzenie działalności na rynki międzynarodowe. Także monitoring i tzw. usługi miękkie nie należą do usług szczególnie popularnych. Ponadto nie ma ustalonych szczegółowych i jednolitych metod pomiaru sukcesu przedsięwzięcia w jego fazie „inkubacji”, stąd wymiana rozwiązań i doświadczeń między poszczególnymi przedsiębiorstwami jest utrudniona.

Autorzy badań sugerują, że inkubatory biznesu powinny zwrócić większą uwagę na poszerzanie swej oferty o dodatkowe usługi, a także skupić się na bardziej szczegółowym monitorowaniu sukcesów przedsiębiorstw oraz mocniej wspierać przedsiębiorstwa w działaniach na poziomie międzynarodowym, stymulować wymianę doświadczeń i rozwijać usługi mające na celu wzrost eksportu. Co ciekawe, najstarsza firma, które wzięła udział w badaniu inkubatorów istnieje zaledwie 15 lat.

IBI-NET jest projektem mającym na celu ustanowienie i wzmocnienie międzynarodowej sieci inkubatorów przedsiębiorczości w Regionie Morza Bałtyckiego. Partnerem wiodącym projektu jest Region Ryski. Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Ryskim Uniwersytetem Technicznym (Łotwa), Fundacją Teknikdalen (Szwecja), Gminą Miasto Elbląg (Polska), Zachodniopomorskim Centrum Technologii (Niemcy), Parkiem Nauki i Technologii "Politechnika" (Białoruś) oraz Centrum Innowacji Hedmark (Norwegia).
Więcej informacji na: www.ibi-net.eu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.