Przekop Mierzei szansą dla Elbląga

Plan przekopu Mierzei Wiślanej i połączenia Zatoki Gdańskiej z Zalewem Wiślanym, oddziaływanie na środowisko tej inwestycji to tematy wczorajszych konsultacji społecznych zorganizowanych przez Urząd Morski.


Kanał żeglugowy przede wszystkim ożywi gospodarczo Elbląg, port i województwo warmińsko-mazurskie.

- Najkorzystniejsze lokalizacje to Skowronki lub Nowy Świat. Obie niewiele się od siebie różnią, są w promieniu kilku kilometrów. Tam oddziaływanie inwestycji na środowisko, według badań, będzie najmniejsze i nie ma groźby oddziaływania transgranicznego. Krótko mówiąc, nie musimy konsultować się ze stroną rosyjską. – powiedział Jerzy Wcisła przewodniczący Rady Miejskiej.

Raport oddziaływania na środowisko przedstawia różne aspekty budowy kanału, zalety i niebezpieczeństwa. Uwagi do niego złożą władze Elbląga i województwa warmińsko-mazurskiego.  Swoje spostrzeżenia mieli też uczestniczący w konsultacjach mieszkańcy naszego miasta:

- Budowa kanału będzie skutkowała rozwojem społeczno-gospodarczym, rozwojem turystyki. Dla mnie ten aspekt ekonomiczny jest najważniejszy. – mówił Jacek Żukowski.

- To jest bardzo dobry pomysł. Inne kraje europejskie pokazały, jak takie problemy rozwiązywać. W Holandii kanały wchodzą w głąb lądu nawet 50 kilometrów, więc przekop takiego krótkiego odcinka przez Mierzeję Wiślaną nie powinien być problemem. – dodał Bartłomiej Kusowski.

- Mierzeja się rozmyje, rozpłynie…Zostanie zmieszana woda morska z wodą słodką. Wyginie flora i fauna. – powiedział pan Zdzisław.

Opinie były więc za i przeciw budowie kanału, który - zgodnie z planami rządu,  może zostać zbudowany pod koniec tego dziesięciolecia.
Autorzy dokumentu przeprowadzili też badania ankietowe. W styczniu br. wysłano je do 230 samorządów, urzędów, instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych itd. woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.  Ankieta została także umieszczona na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni w wersji „aktywnej”. Odpowiedziało 2736 osób.

W ankietowaniu uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni (82,3 %), osoby w wieku 18-40 lat (58 %), osoby z wykształceniem wyższym (64%), mieszkańcy Elbląga (41 %).

Od 64 % do 88 % ankietowanych uważa, że kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną spowoduje rozwój gospodarczy w różnych skalach – lokalnej, regionalnej i krajowej.

Od 75 % do 85 % ankietowanych uważa, że kanał żeglugowy będzie miał pozytywny wpływ na warunki życia ludzi na Mierzei Wiślanej, w Elblągu i w małych ośrodkach portowych woj. warmińsko-mazurskiego.

26 % ankietowanych uważa, że modernizacja połączenia Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską poprzez Szkarpawę i Wisłę stanowi alternatywę dla budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

19 % ankietowanych uważa, że umowa z Rosją w sprawie korzystania z Cieśniny Pilawskiej jest alternatywą dla budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Tylko do 20 % ankietowanych uważa, że kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną może spowodować różne, negatywne oddziaływanie na środowisko.

fot. Dziennik Elbląski