Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

W związku z rozpoczęciem przebudowy drogi nr 503 i wyłączeniem z ruchu torowiska w ciągu ul. Pocztowej, ZKM informuje o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

ZMIANY W TRASIE LINII TRAMWAJOWYCH
Do odwołania zostaje zawieszone funkcjonowanie wszystkich istniejących linii tramwajowych. W zastępstwie zostaną uruchomione trzy nowe linie tramwajowe:

Linia nr 200: Browarna/Dolna – Robotnicza – Królewiecka- pętla Marymoncka
Linia nr 300: pętla Ogólna – Ogólna – Dąbka - Obrońców Pokoju – Browarna – Robotnicza – Królewiecka – Dąbka – Ogólna – pętla Ogólna
Linia nr 400: pętla Ogólna – Dąbka – Królewiecka – Robotnicza – Browarna – Obrońców Pokoju – Dąbka – Ogólna – pętla Ogólna

LINIE AUTOBUSOWE W ZASTĘPSTWIE LINII TRAMWAJOWYCH
W zastępstwie komunikacji tramwajowej w kierunku do ul. Saperów i do ul. Druskiej,  zostaną uruchomione dwie linie autobusowe - T3 i T4 – kursujące po trasie:

Linia T3: Robotnicza/ALSTOM - Pocztowa –Rycerska –  Tysiąclecia – Hetmańska – Grota –Roweckiego – Bema – Łęczycka - Rawska – Grunwaldzka – Hetmańska – Giermków – Pocztowa – Robotnicza/ALSTOM
Linia T4: Robotnicza/ALSTOM – Pocztowa – Giermków – Hetmańska – Grunwaldzka – Rawska – Łęczycka – Bema – Grota – Roweckiego – Hetmańska –Giermków – Pocztowa – Robotnicza/ALSTOM

Miejscem przesiadki z linii 200, 300, 400 do linii T3 ,T4 lub odwrotnie, będą przystanki zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic: Robotnicza - Królewiecka – Pocztowa.

Pasażerowie korzystający z przesiadek z linii 200, 300, 400 do linii T3, T4 lub odwrotnie, mogą kontynuować podróż na podstawie biletu skasowanego w pierwszym pojeździe.

W przypadku elektronicznej portmonetki na EKM (elektroniczne bilety jednorazowe), rejestrację wejścia i wyjścia należy dokonać TYLKO W PIERWSZYM POJEŹDZIE. W drugim pojeździe EKM nie należy przykładać do kasowników – w przeciwnym wypadku z karty zostanie pobrana opłata jak za kolejny przejazd.

Na odcinku od przystanku autobusowego przy ul. Robotniczej (przy ALSTOM) do dworca, pasażerowie mogą korzystać z przejazdów przesiadkowych na podstawie jednego biletu również z linii nr 7.
Uwaga – przesiadka powinna nastąpić w ciągu 45 minut od momentu skasowania biletu (wniesienia opłaty za przejazd) w pierwszym pojeździe.

Autobusy linii T3 i T4 będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach autobusowych komunikacji miejskiej na swojej trasie. Ponadto dla wspominanych linii zostaną ustawione tymczasowe przystanki:
- przy ul. Giermków;
- przy ul. Bema – na kierunku do ul. Rawskiej (przy Młodzieżowym Domu Kultury) – tylko linia T3;
- przy al. Grunwaldzkiej:
przy skrzyżowaniu z Rawską – na kierunku do dworca (tylko dla linii T3);
przy skrzyżowaniu z ul. Grottgera (tylko linia T3 i T4);
przy skrzyżowaniu z ul. Sadową (tylko linia T3 i T4).

Ponadto, w godzinach od 6:30 do 8:00 i od 13:00 do 16:00, zostanie zwiększona częstotliwość kursowania linii nr 18.

ZMIANY W TRASIE LINII Z, 6, 14, 21
Ze względu na wyłączenie z ruchu al. Armii Krajowej, od 1 kwietnia 2012 r. do odwołania zostaną wprowadzone następujące zmiany w trasach linii Z, 6, 14 i 21:

Linia Z – będzie kursowała al. Tysiąclecia, następnie ulicą Hetmańską, Giermków, Rycerską i ponownie  Tysiąclecia w kierunku osiedla Zawodzie.
Linia 6 – w obydwu kierunkach będzie kursowała przez ul. Teatralną, Robotniczą i Pocztową.
Linie 14 i 21 – będą kursowały po skróconej trasie przez ul. Giermków.
Na kierunku do al. Tysiąclecia tylko dla linii Z, 14 i 21, przy ul. Rycerskiej (przy skrzyżowaniu Rycerska – Wigilijna) zostanie ustawiony tymczasowy przystanek.
Ze względu na ewentualne, dalsze zmiany w organizacji ruchu w obszarze robót drogowych, mogą zostać wprowadzone kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Ze względu na zakres planowanych prac budowlanych, pasażerowie powinni liczyć się z możliwością wystąpienia utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Informacje na temat zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Elblągu dostępne są pod numerami telefonów: 55 230 79 00 – siedziba ZKM w Elblągu Sp. z o.o., ul. Browarna 90; 55 239 37 92 – Centrum Obsługi Klienta, ul. Czerwonego Krzyża 2 oraz na stronie www.zkm.elblag.com.pl .

Rys1

Rys1
Rys2
Rys2

Przebudowa drogi jest możliwa dzięki realizacji projektu pn. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju.
Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013


logo