Spoglądali na przestrzeń publiczną Elbląga

plakat
Studenci z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej brali udział w trzydniowych warsztatach, które w dniach 16-18 marca odbywały się w naszym mieście.

Warsztaty zatytułowane „Historia i nowoczesność. Studium reurbanizacji centrum Elbląga” dotyczyły opracowania studium urbanistycznego dla przestrzeni publicznej centrum naszego miasta. Struktura centrum Elbląga analizowana była pod kątem potencjałów, jak i barier w procesie rewitalizacji i reurbanizacji.

Wizyta studentów podyktowana była tym, że Elbląg, a w szczególności jego centrum łączące historię z nowoczesnością, to frapujący miejsce dla badaczy miasta. Dziś teren ten, jak nigdy dotąd potrzebuje poprawy jakości przestrzeni publicznej.

Istotne znaczenie w warsztatach miały również odwołania do kwestii sztuki w przestrzeni publicznej. Elbląg posiada w tej dziedzinie międzynarodową sławę związaną ze stworzoną w latach 60. XX wieku otwartą galerią rzeźb popularnie nazywaną w mieście „bienalami".

Zajęcia realizowane były w trzech miejscach

Centrum Sztuki Galeria EL (wykład, prezentacja)
- Tradycja sztuki publicznej – kultura i sztuka – imprezy plenerowe a codzienność – działalność Galerii El  i Elbląskie Biennale lat 60. – Jarosław Denisiuk, Dyrektor Galerii EL
- Strategia oświetlenia i iluminacji Miasta – wykład dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek

Elbląski Park Technologiczny (wykłady, wprowadzenie w tematykę - Adam Witek Wiceprezydent Elbląga)
- Dziedzictwo historyczne jako kapitał Miasta – dr Paweł Nieczuja-Ostrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
- Dokumenty planistyczne – potencjały i bariery rozwojowe - Katarzyna Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury
- Śródmieście jako sieć przestrzeni publicznych - Beata Myślińska, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
- Jakość przestrzeni publicznej w procesie rewitalizacji i reurbanizacji - wykład dr inż. arch. Gabrieli Rembarz

Elbląg i bursa szkolna (warsztaty)
Wizja lokalna w terenie, podsumowanie wizji lokalnej w kontekście dotychczasowych studiów, praca w grupach

Zajęcia zrealizowane zostały we współpracy z Urzędem Miejskim w Elblągu, przy udziale Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA.

Wyniki studium wejdą w skład opracowywanej strategii rozwoju miasta. Prezentacje wyników planowane są w maju. Dowiemy się wtedy, jaki kierunek rozwoju przestrzeni publicznej zaproponowali studenci gdańskiej architektury.

 

Zobacz galerię warsztatów: galeria el  -  ept  -  bursa