Zmiany na Starym Mieście

Od 26 do 30 marca prowadzone będą zmiany w oznakowaniu pionowym Starego Miasta. I etap obejmie ulice Rzeźnicką i Mostową.
Na ul. Rzeźnickiej i Mostowej  - istniejący ruch dwukierunkowy zostanie zamieniony na ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Przymurze w kierunku ul. Wodnej, wraz z możliwością przejazdu (na wprost) przez ul. Stary Rynek. Parkowanie pojazdów (wzdłuż jezdni) będzie  możliwe po lewej stronie jednokierunkowej ulicy  Rzeźnickiej i Mostowej. Miejsca te  w przyszłym miesiącu zostaną  objęte  SPP.

W  najbliższych miesiącach ( II kw.) będzie  zrealizowany jeszcze II etap  zmian  obejmujący  ul. Wieżową i Bednarską.

Konsultacje społeczne na w/w temat  były przeprowadzane  w styczniu br.