Spotkanie literackie z Andrzejem Krzysztofem Waśkiewiczem

spotkanie w CSE
Poeta i pisarz, historyk literatury XX wieku, wybitny znawca Przybosia, szanowany edytor, redaktor i kronikarz, aktywnie działający w literackim środowisku. Na spotkanie z Andrzejem Krzysztofem Waśkiewiczem zaprasza Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów SEKA oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid".

Spotkanie odbędzie się 12 marca o godz. 17.00 w Galerii Nobilis, na drugim piętrze CSE „Światowid". Wstęp wolny.

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz urodził się w 1941 roku w Warszawie. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie w Poznaniu. Debiutował jako poeta wierszem w "Zarzewiu" w 1961 r., jako krytyk w piśmie "Współczesność" w 1962 r. Pierwszy zbiór poetycki wydał w 1963 r., pierwszą książkę krytyczną w 1973 r. Autor ponad 30 książek, zbiorów wierszy, zbiorów prac krytycznych, prac bibliograficznych, publicystycznych i popularnych szkiców literackich. Edytor wierszy Peipera, Sterna, Mili Elin, autor licznych wyborów i antologii, a także prac zbiorowych. Wraz z Jerzym Leszinem-Koperskim był redaktorem takich serii poetyckich, jak m.in. "Generacje" oraz "Antologia nowej poezji polskiej". Andrzej Krzysztof Waśkiewicz związany jest z Orientacją Poetycką "Hybrydy".

Jego pojedyncze wiersze były tłumaczone na język arabski, białoruski, bułgarski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski i publikowane w czasopismach i antologiach. Pracował w redakcjach "Gazety Chłopskiej", "Nadodrza" i w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej. Członek kolegium redakcyjnego "Orientacji" i "Młodej Sztuki", zastępca red. naczelnego "Integracji", red. naczelny "Gdańskiego Rocznika Kulturalnego" i "Autografu". Stały felietonista "Głosu Wybrzeża".

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz jest laureatem nagród "Faktów", "Pióra", nagrody artystycznej Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, prezydenta miasta Gdańska, Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego w Poznaniu, im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno, im. Klemensa Janickiego, Międzynarodowego Dnia Poezji 2006.

Wszystkich zainteresowanych słowem pisanym i mówionym serdecznie zapraszamy na spotkanie z tym niezwykle interesującym człowiekiem.