Memorandum inwestycyjne

Elbląg ma już gotowe memorandum inwestycyjne budowy Aquaparku. Kompleks ma powstać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wykonawca wyłoniony zostanie nie w procesie przetargu, a koncesji.

- Wiemy, że na Aquapark jest ogromne zapotrzebowanie ze strony mieszkańców Elbląga i okolic. Wiemy również, że jest zainteresowanie rynku, ale musimy je sprecyzować. Po to właśnie przygotowaliśmy memorandum dla inwestorów.– mówi Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga.

Następnie przygotowane zostaną materiały do procesu koncesyjnego. Memorandum inwestycyjne to dokument, który ma charakter konsultacji przyjętych założeń analitycznych. Zawiera szereg pytań, pozwalających na przeprowadzenie testu rynkowego. Odpowiedzi od inwestorów nie będą traktowane jako ostateczne stanowisko firm. Będą raczej wstępną oceną i informacją, czy założenia Miasta spotykają się z potencjałem rynku.

- Pytamy choćby o to, czy firma, po zakończeniu inwestycji w ramach umowy PPP byłaby zainteresowana wykupem Aquaparku na własność,  czy po zakończeniu budowy chciałaby być również zarządcą obiektu, czy też, jaki średni koszt budowy przewidują. – wyjaśnia Adam Witek wiceprezydent Elbląga. – Odpowiedzi pomogą nam poznać, oczekiwany przez rynek, przedmiot koncesji. Oczywiście w memorandum znajduje się opis przedsięwzięcia. Chcemy, by inwestorzy się z nim zapoznali i przedstawili nam swoje spojrzenie na temat.

Potencjalni inwestorzy analizować będą jeden z trzech wariantów przygotowanych przez Instytut PP-P – budowę Aquaparku oraz rewitalizację istniejącego basenu odkrytego w Elblągu, przy ulicy Moniuszki w bezpośrednim sąsiedztwie z Górą Chrobrego czy planowanej inwestycji stadionu.

- Założenia zawarte w memorandum mogą ulec zmianie. Wszystko to po to, aby osiągnąć to co w PP-P jest bardzo istotne czyli odpowiednie rozłożenie ryzyka – dodaje Adam Witek. – Do 10 lutego czekamy na materiały zwrotne od zainteresowanych inwestorów. Zapraszamy do współpracy.

Memorandum inwestycyjne budowy Aquaparku (pdf)

Memorandum inwestycyjne budowy Aquaparku (doc)