Nagrody Prezydenta Elbląga wręczone

Ośmioro elblążan otrzymało dziś Nagrody Prezydenta Elbląga. Wieczór uświetniła Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Maestra Marcina Sompolińskiego oraz Joanna Horodko (sopran), Artur Banaszkiewicz (skrzypce).

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I PEDAGOGICZNA - JANINA DZIWNIEL - STĘPKA
Nina Dziwniel – Stępka od lat związana z Młodzieżowym Domem Kultury, gdzie obecnie sprawuje obowiązki  dyrektora. Jest specjalistką z zakresu edukacji teatralnej i kultury żywego słowa, propagatorką metody dramy w nauczaniu. Stworzyła Mini Studio Gier Dramatycznych, w którym pracuje z młodzieżą, łącząc teatr z technikami pedagogicznymi i psychologicznymi. Od wielu lat prowadzi warsztaty i konsultacje recytatorskie dla nauczycieli. Podopieczni Pani Niny stale zdobywają laury na różnorodnych konkursach. Pani Dziwniel – Stępka jest pomysłodawczynią i realizatorką wielu przedsięwzięć, których celem jest wzbogacenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a są to między innymi: Mały Konkurs Recytatorski, Liga Recytatorów, Sztuka Dialogu, Forum Teatrów Szkolnych. Nina Dziwniel – Stępka zainicjowała przedsięwzięć kulturalnych, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Młodzieżowego Domu Kultury tj. Zaduszki jazzowe, Akcja obrazów w Hotelu Młyn, Konkurs Poetycki „Buntuje się, więc jestem”, debaty społeczne.

KULTURA I SZTUKA - TOMASZ STEŃCZYK
Tomasz Steńczyk - wokalista, gitarzysta i lider elbląskich zespołów. Współpracuje z wieloma grupami, artystami, twórcami m.in.  Karoliną Cichą, z którą w ubiegłym roku występował na Festiwalu Open’er, czy Sławomirem Wolskim, który pisze dla niego teksty.
Artysta zdążył już przyzwyczaić do tego, że przyjeżdża z każdego konkursu z kolejnym trofeum. Na wydłużającej się z miesiąca na miesiąc  liście jego sukcesów, odnaleźć można nagrody najbardziej prestiżowych festiwali piosenki artystycznej w Polsce. Tomek jest pierwszym elblążaninem, który został laureatem Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, warszawskiego Festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”, Festiwalu Twórczości KOROWÓD,  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku,  krakowskiego Grechuta Festival, olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” oraz wielu innych. Tomek Steńczyk za swoje dotychczasowe dokonania artystyczne otrzymał w 2010 roku  nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dziedzinie kultury oraz w 2011 roku Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga. Na co dzień pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury.     

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ENERGA KOGENERACJA W ELBLĄGU

Początki ENERGI Kogeneracji w Elblągu, znanej wcześniej jako Elektrociepłownia Elbląg sięgają 1928 roku. W latach trzydziestych ubiegłego wieku elbląska elektrownia była jedną z największych na Wybrzeżu. Obecnie należy do czołówki najlepiej rozwijających się zakładów w regionie.  W czerwcu 2011 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku opalanego biomasą, który ma zostać oddany do użytku dwa lata później. To jeden z większych budowanych od podstaw bloków na biomasę w Polsce. Podstawowym paliwem stosowanym w elektrociepłowni będą palety ze słomy. Elbląski zakład stanie się producentem zielonej energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby mieszkańców Elbląga. Inwestycja pozwoli pozyskać odnawialne źródło energii, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o około 155 tys. ton rocznie. Stanie się również dodatkowym impulsem do rozwoju gospodarczego Elbląga.

OCHRONA ŚRODOWISKA - ELEONORA GONTARSKA - GAJOWNICZEK
Jest naczelnikiem elbląskiego Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Pracuje na rzecz ochrony środowiska od początku swojej kariery zawodowej. Początkowo w rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym, następnie w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu i Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Działa na rzecz środowiska nie tylko w ramach swych obowiązków służbowych, ale również w czasie wolnym, przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Jest przewodniczącą Rady Programowej Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, członkiem Rady Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Otrzymała honorową złotą odznakę: Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” oraz Srebrny Krzyż Zasługi. Brała udział m.in. w posiedzeniach panelu ekspertów w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III, w posiedzeniu zespołu powołanego do opracowania programu małej retencji dla województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2003 – 2015, w pracach zespołu koordynującego opracowanie Programu Zrównoważonego Rozwoju Ochrony Środowiska dla miasta Elbląga na lata 2000 – 2010.

SŁUŻBA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA - IWONA ORĘŻAK
Od lat działa na rzecz środowiska osób starszych. Z Uniwersytetem III Wieku i Osób Niepełnosprawnych, którego jest dyrektorem,  związana od początku jego powstania. Kierowana przez Panią Orężak placówka, swoimi działaniami pobudza aktywność osób w podeszłym wieku, stymuluje ich rozwój społeczny i osobowościowy, umożliwia w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny. Pani dyrektor jest zaangażowana w  organizację różnorodnych projektów edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych. Imprezą, którą należy wyróżnić spośród przedsięwzięć realizowanych przez Panią Orężak, jest integrującą lokalną społeczność – Senioriada.
Szczególne zaangażowanie Pani Orężak w funkcjonowanie Uniwersytetu III Wieku zostało zauważone, kiedy otrzymała nominację do tytułu Elblążanina Roku 2002, głównie za propagowanie idei kształcenia ustawicznego wśród osób starszych. Kierowany przez nią Uniwersytet w 2003 otrzymał nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych.


SPORT I TURYSTYKA - MARIAN TOMASZEWSKI
.Jest członkiem PTTK od 38 lat. Przez 9 lat pełnił społeczną funkcję prezesa elbląskiego oddziału towarzystwa. Pan Tomaszewski jest pomysłodawcą wielu imprez promujących piękno i historię naszego regionu. Do najważniejszych można zaliczyć: Ogólnopolski Złaz Śladami Żołnierzy Powstania Listopadowego, Ogólnopolski Zlot Pamięci Narodowej, Wiosna w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, Ogólnopolskie Rajdy Motorowe, Międzynarodowe Spływy Kajakowe, czy Soboty z Przewodnikiem, które cieszą się dużym powodzeniem wśród elblążan. Z jego inicjatywy realizowano wiele  cennych przedsięwzięć, w tym odnowienie wszystkich szlaków turystycznych na terenie Elbląga i regionu, wraz z ich całorocznym monitoringiem. Na wyróżnienie zasługuje wkład Pana Tomaszewskiego w realizację Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być”. W czerwcu 2011 roku Pan Marian Tomaszewski odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi.

INNE DZIEDZINY - TOMASZ MARIA STĘŻAŁA
Pasją Pana Stężały jest historia Elbląga. W 2010 roku został opublikowany pierwszy tom jego książki „Elbing 1945. Odnalezione wspomnienia”, a rok później została wydana druga część „Elbing 1945. Pierwyj Gorod”. Obie publikacje są para historycznym opisem najtrudniejszych dni w historii Elbląga – walk o miasto zakończonych jego zniszczeniem. Książki zostały bardzo dobrze przyjęte przez czytelników i krytyków, a sam Tomasz Stężała stał się postacią rozpoznawalną w kraju. W sierpniu ubiegłego roku ukazała się kolejna pozycja „Porucznicy 1939”, która jest zbeletryzowaną biografią dziadka autora, Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego, silnie powiązaną z przedwojennymi i wojennymi losami Elbląga. „Porucznicy…” zbierają bardzo dobre recenzje, popularyzując miasto i jego historię w całej Polsce. Pan Stężała jest nauczycielem biologii i języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu.

NAGRODA SPECJALNA - JAROSŁAW NIEDOJADŁO

Pan doc. dr inż.Jarosław Niedojadło z elbląskim szkolnictwem wyższym związany jest od 1988 roku,z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową od momentu jej powołania czyli od 1998 roku. Od początku jest dyrektorem Instytutu Politechnicznego, dodatkowo przez dwie kadencje pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia. Nie ustaje w staraniach o ciągły rozwój uczelni. Początkowo Instytut Politechniczny kształcił studentów tylko na jednym kierunku, obecnie oferuje już cztery. Pan Niedojadło miał niebagatelny udział w budowie kompletnego zaplecza laboratoryjnego dla całego Instytutu Politechnicznego. Przez ostatnie trzy lata niezwykle aktywnie uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej laboratoriów specjalistycznych, jakie powstają w modernizowanym obiekcie dydaktycznym przy ul. Grunwaldzkiej. Pan Niedojadło opracował i wdrożył wzorcowy w skali kraju system wielotygodniowych praktyk zawodowych dla studentów kierunków technicznych.

Zdjęcia z koncertu noworocznego tutaj.