Żłobek ul. Asnyka

Rozpoczęły się prace związane z przebudową budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka  w Elblągu. Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskanym funduszom w ramach rządowego Programu  „MALUCH – edycja 2015”.  Prezydent Witold Wróblewski pozyskał na ten cel  994 560 złotych dofinansowania.

Na dobry początek…. EOK!

Wrzesień będzie „gorącym okresem” dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która rozpoczynie 9. Sezon Artystyczny. W tym miesiącu muzycy zagrają 5 koncertów. Pierwsze już 3  i 4 września – w Bad Pyrmont Konzerthaus oraz Bad Munder  Martin-Schmidt-Konzertsaal  (Niemcy).

W związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie strat w uprawach roślin strączkowych, ziemniakach, krzewach owocowych, kukurydzy na kiszonkę i trwałych użytkach zielonych spowodowanych tegoroczną suszą Prezydent Miasta Elbląg uprzejmie informuje, że w przypadku wystąpienia w/w strat  zainteresowani rolnicy z terenu miasta Elbląg proszeni są o zgłoszenie tych zdarzeń w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 (Referat Ochrony Środowiska, pokój 242, telefon nr 55-239-31-81).